Tjurföreningen.

 

Förr i tiden använde bönderna den tjur man själv eller någon av grannarna ägde för avel. Med tiden kom tanken att man borde ha en mer kontrollerad avel för att få bättre besättningar med högre avkastning. Man bildade tjurföreningar i byarna. En avelstjur inköptes och en bonde i byn fick vara tjurhållare. Medlemmarna i föreningen fick betala en inträdesavgift baserat på antalet kor och en avgift för varje betäckning. Efter några år bytte man tjur med någon annan förening för att undvika inavel.

Den ras man hade var Svensk kullig boskap eller SKB. Man hade ambitionen att skapa en rent jämtländsk fjällko. Det kom dock att ställa till problem. Aveln blev främst inriktad på utseendet. Den jämtländska fjällboskapen skulle vara vit med svarta öron och svart mule. Inslag av andra färger som rött godkändes inte. Denna ensidiga exteriöra avel kom att leda till att man fick en för liten avelsbas med inavel som följd.

Man fick något som kallas hypoplasi vilket yttrade sig i att tjurar ibland fick bara en testikel och kunde bli odugliga till avel, kor fick missbildningar på äggstockarna. Lösningen blev att importera tjurar från Norge, dessa kom från trönderferasen, avelsmässigt gav det inget mera än att man kom bort från hypoplasin, det var inte boskap som gav högre avkastning. Den första importtjuren hette Rosenqvist och kom från Röros, han var vit med mörka sidor. Denne Rosenqvist SKB 320 kom från Hälsingland till Lit, därefter till Månsåsen och sen till Hallen och slutligen till Bölåsen där han slutade sina dagar vid 18 års ålder. Många av hans avkommor kom att användas i aveln, alla under namnet Rosenqvist med med egna nummer.

Nr 7 Rosenqvist SKB 1632 kom till Myckelåsens tjurförening i slutet av 1940, från Nils Selander i Lit, och tjänstgjorde till 1951 och efterträddes då av King SKB 3318, säljare var Sigmund Edström, Mjäla, Bjästa, Ångermanland. Kalle Nordman var tjurhållare under den tiden. Agerberg har också varit tjurhållare.

I februari 1957 kom början på slutet för tjurföreningarna när man övergick till semin.

Med semin började nya raser komma, Svensk röd och vit eller SRB, Jersey, och Svensk Låglandsboskap eller SLB som med tiden kom att dominera. Det blev också vanligt med korsningar. Den jämtländska fjällkon kom att försvinna och är nu närmast ett museiföremål.

Från Myckelåsen tjurförening finns protokoll från 1936 till 1939 dock med rätt litet information. I protokoll från 1945 till 1947 finns mera, med listor över medlemma, antal kor och betäckningar.

 

 

 

Ur protokoll för Myckelåsens tjurförening 1945 - 1947

 

 

 

1945

Debet

Inträdesavgifter                       141

Kredit

Kostnad vid tjurens inköp       12
Porto och telefon                      3:20
Bilfrakt av tjuren
Östersund-Myckelåsen           30
Försäkringspremie                 120:65
Riks stam mm                           5:55
Kuvert och räkningsblock         1:50

 

Tecknade kor år 1945

Avgift 4 kr per ko

 

Antal kor

E Agerberg                               12
N.O Nordman                          10
Johannes Nordman                   7
Gustav Bellman                        10
Magnus Lindholm                     5
Per Nilsson                                6
Per Stjernström                        4
Johan Olofsson d.y.                  5
Johan Olofsson d.ä.                  4
Anders Erikssons sterbhus     9
Anna Svensson Välje                5
Karl Ljungdahl                          7
Hulda Andersson                      3
Holger Westberg                      2
Erik Davidsson                         2
Arvid Nilsson                           3
Lars M. Öhrling                       2
Anton Lundgren                      3
Nils Nordman Skallböle          5
Edmund Lindström                 2
Erik Jönsson                             2
Johan Nilsson                           1

 

Betäckta kor 26/4 30/9 1946

Avgift 9 kr per ko.

 

Erik Agerberg                          3
N.O. Nordman                         5
Gustav Bellman                       6
Anders Erikssons sterbhus    3
Magnus Lindholm                   2
Edmund Lindström                2
Johannes Nordman                1
Erik Jönsson                            2
Johan Olofsson d.ä                  1
Johan Olofsson d.y.                 2
Anna Lif                                   1
Olof A. Nilsson                        3
Johan Nilsson                          1
Arvid Nilsson                           2
L.M. Öhrling                            2
Nils Nordman                          1
Julius Gustavsson                   1
Lars Jonsson                            1
Anton Lundgren                      2
Anders Ferm                           1
Anna Svensson                        1

Summa                                     49

Betäckta kor 1/10 8/12 1946

Avgift 9 kr per ko.

 

K.E. Nordman                         1
Gustav Bellman                      2
Gösta Eriksson                        1
Johan Olofsson d.ä.                 1
Per Nilsson                               1
Karl Ljungdahl                         1
Hulda Andersson                     1
Bröderna Lif                             1
Nils Nordman                           1
Anders Färm                            1
Olof Stjärnström                      2

Betäckta kor 1/4 - 30/9 1947

Avgift 9 kr.          

Antal kor  Betäckta

 

Erik Agerberg             12        6
K.E. Nordman             10        7
Gustav Bellman          10        5
Gösta Eriksson             9         5
Lindholms sterbhus    5          2
Albert Persson             4         4
Anders Nordman         7          4
Erik Jönsson                 4          0
Johan Olofsson d.ä.      4          2
Johan Olofsson d.y.     5          1
Olof A. Nilsson            6          1
Johan Nilsson               4          1
Arvid Nilsson               3          1
Karl Ljungdahl            12 (9)   2
Holger Westberg         2          3
L.M. Öhrling                4          1
Anna Svensson            5          2
Hulda Andersson         3          0
Emil Ellingsson             4          0
Isak Kavallin                3          1
Bröderna Lif                 3          3
Nils Nordman               5          3
Oskar Nordin               1          1
Emma Vallner              1          1
Anders Ferm                3          3
G
unnar Lindholm        2          1
Erik Davidsson             1          0

 Betäckta kor 1/10 31/3 1947

Avgift   9 kr.

Erik Agerberg                         9
N.O. Nordman                        4
Gustav Bellman                      5
Anders Erikssons sterbhus   5
Magnus Lindholm                   4
Edmund Lindström                2
Johannes Nordman                5
Erik Jönsson                            3
Johan Olofsson d.ä.                 2
Johan Olofsson d.y.                4
Olof A. Nilsson                        4
Johan Nilsson                          2
Arvid Nilsson                          1
Karl Ljungdahl                        7
Holger Westberg                    0
L.M. Öhrling                           2
Anna Svensson                       3
Hulda Andersson                   4
Emil Ellingsson                       4
Isak Kavallin                           3
Bröderna Lif                            1
Nils Nordman                          2
Oskar Nordin                           1

Summa                                     77

Tillbaka