Utan häst

Det är krigstid och beredskap. Hästen är inkallad för tjänstgöring men
potatisen måste ner i jorden. Erik Jönsson styr, Lovisa och en till är dragare.