Vägbygge i början av1930-talet, förmodligen 1933. Det byggdes för första gången en riktig väg mellan Getåsen och Myckelåsen. Det var långt före grävmaskinernas tid. De redskap man använde syns på bilden, spettet, spaden, korpen och skottkärran. Man kunde använda en häst och sådan kärra som syns till till höger eller en släpa. Bröt man för ny väg hade man stubbbrytaren för att ta upp stubbarna. Kortet är taget uppe vid Anners Ers, huset i bakgrunden är gammelstugan i Anners Ers som nu 2015 används som boninghus, den har byggts om och byggts ut några gånger sen dess. Till vänster bakom vedtraven skymtar man längan där man bodde innan huset byggdes och där Hemming Nilsson öppnade den första affären 1894.

Vägbyggarna är från vänster (den förste är okänd för mig) John Gustafsson och Lars Jonsson Getåsen samt Nils Nordman och Erik Jönsson Myckelåsen.