Beda Lindström med barn på ett bröllop i Stockholm 1948.

Stående från vänster Åke, Gudrun g. Rosman, Rune, Svea g. Enström, Edmund.

Göta, Beda och Elsa g. Friberg sitter framför. På bilden saknas Kertsin g. Eriksson och Maria g. Isberg.