Ellen och Lars Öhrling, Göte Lundqvist med dottern Monica i famnen.