Anna-Lisa och Karin står, Ellen, Margareta och Lars Öhrling sittande.