1921 i köket, gammalstugan, Anners Ers.
Mia, Erik och Anna Eriksson, farmor Gertrud Andersson.