Ett kafé i Håkansta 1940.
Till vänster föreståndaren Stina Persson med barnen Holger och Sonja.