Olle Sahlin med sitt arbetslag på Bydalsvägen 1948.