1957 i Sångberga, Erik har friat till sin Eva.

På bilden: Arne, Anders och Gösta Eriksson med Ann Maria i famnen,
två okända, Eva Strömberg och Erik Erikssson.