20-tal. Gertrud och Erik Andersson med dottern Lisa och Dagmar.