Försommar 1954.

Anders Nordmans hus i förgrunden. Det var ett år som man satte mycket potatis.I bakgrunden syns Anton Lundgrens hus till vänster. Nedanför bakstugan syns plintarna som ska bli Lars Öhrlings hus. Byggmästare var Anton Lundgren.