Gamla affären. Byggdes av Valdemar Karlsson 1931.

Upphörde som affär i början av 1970-talet,revs 1991.