Lyckosam jakt i Bastudalen 1953.Till vänster Olle Lif med

sitt guldhorn. Olle Bergling fick också en stor älg.