Fiskare vid Vissjön. Olle Lif, Stina och Gösta Lindblom.
              Anita, Knut och Mary Sahlin. Holger Lif.