Johannes Nordmans gamla ryggäck. Den följde honom hela livet. Han köpte den av en same. Efter en tid förlorade botten något av sin form. När han träffade säljaren och påpekade detta blev svaret kort och koncist " Du ska int bära färskt kött i den säcken".