Ett fångstredskap som låg uppe vid Kallseckelån. En trästomme som klätts med kycklingnät. Vad är det för något? Vad tänkte man fånga? Det liknar en mjärde. Men de fiskar som finns i ån är av de storleken att de nog simmar rakt igenom nätet. Den som byggt det har dock lagt rätt mycket tid och arbete på konstruktionen.