Medskogstjärn

Det som blev kvar efter utdikningen.