Ivar Olofsson föddes 1821 på Nöjdtorpet, det som på senare tid kallats Per Nils. Hans far Olle Nöjd återfanns en februaridag 1825 ihjälfrusen på Brattåkergodset. Blev han sjuk eller var han en som drack och blev liggande uti i fyllan och villan? Vi vet inte, inget mer än att Anna Ivarsdotter blev ensam med barnen Brita och Ivar. Anna gifte om sig 1826 med Johan Persson men blev åter änka 1831. Ivar var då tio år och blev nu mannen i huset. Han bildade ingen egen familj utan kom att sköta torpet tillsammans med systern Brita så länge hon var ogift och med modern Anna så länge hon levde. Från 1866 var han ensam på torpet tills han 1877 sålde men stannade kvar som födorådsman.

Uppe i skogen på ovansidan det som då var Hösmyren kom han att odla upp en mark som fått hans namn, Ivarstäkten. Han var ensam, han hade ingen häst, redskapen var på den tiden yxa, spade, hacka, kanske spett. Det måste ha varit ohyggligt mycket arbete. Marken har hållits i hävd och skogen har inte återtagit vad den förlorat så täkten finns fortfarande kvar som ett minne av Ivar Olofsson.