1949 Skallböle. Första till fjärde klass. Lärarinnor Anna Karlstedt och Ranghild Bertilson.