Virkestransport 50-tal. John Agerberg och Gösta Eriksson.