Höskrinda

Gamla tiders höskrinda.
Från Hemmingsons i Gärdsta.