Hallens Härads Rätt den 25 januari 1765.

 

Enkan hustru Karin Larsdotter jämte hennes ombudsman Erik Mårtensson i Getåsen fordrade, efter stämning på Enkan hustru Ingeborg Jeppesdotter och hennes barn samt de omyndigas förmyndare, betalning för en Ko, den Käranden hos Svaranden, mot lego, haft stående, men skall förleden höst blivit av björn dödad.

Enkan och hennes barn inställte sig förutom Olof Jonsson i Backen, som är förmyndare för drängen Jon, då de sade att de ej varit vållande därtill att kon blivit dödad.

På Kärandesidan föreställtes att vittna Dragonen Sven Norberg och Pigan Anna Mårtensdotter i Trusta, som ojävade avlade Ed och berättade:

Norberg: att han tagit skinnet av kon, sedan björnen den ihjäl rivet, och då sett att allenast juvret var borta och köttet litet skadat antingen av björn eller hundar i bringan, men det övriga har synts dugligt och icke magert. Upplästes och vidkändes.

Anna vittnade på lika sätt som Norberg att kon icke varit mager, eller mera, än han omtalt, av björn skadad. Upplästes och vidkändes.

Därefter förliktes parterna så att Käranden får sexton daler Silvermynt i ett för allt, då Svaranden behåller köttet och skinnet, vilken förlikning upplästes och vidkändes, samt därefter stadfästes. 

 

Tillbaka till första sidan