Hallens Härads rätt den 5  november 1773.

 

               Om skottpengar för varg

 

Uppå gjord föreställning kommo samtliga Hallens tingslagsboer överens därom, att till belöning åt dem, som inom detta tingslag skjuter eller på annat sätt fäller och dödar en fullvuxen varg, skall av var matlags rök, eller av var och en, som kreatur äger, givas 4 öre Silvermynt, och för var unge som dödas varder hälften, som är 2 öre samma mynt, varförutan, den som detta odjur fäller, skall äga rättighet, att själv föryttra skinnet, samt uppbära de vanliga skottpenningarna av Häradets andel i Sakören.

Och beslöts, att jämte det, föregående överenskommelse såsom både nyttig och nödig, i synnerhet sedan vargar hava med, än .. nästlat sig in och gjort skada i denna landsort, blev av Rätten gillad och stadfästad, skall även till vederbörandes desto större uppmuntran och trygghet, i det som utfäst blivit, kungörelse härom av Häradsskrivaren utfärdad vorden.

Tillbaka till första sidan