Hallens Häradsrätt den 14 februari 1802.

 

Den 29 sistlidna januari är en Björn av undertecknade i Ovike Fjäll fälld och den 12 te i denna månad äro fyra Björnar i samma fjäll nedfällda, varföre vi i ödmjukhet anhålla om bevis därom, till skottpengars erhållande vid nästinfallande ting med Ovikens Tingslag.

Salomon Hansson

Anders Martinsson

Nils Lind

Pehr Lindbom i Häxåsen

Dragon Skott

Dragon Wester i Wästeråsen

Erik Nilsson i Borgen

Jacob Ersson i Goxåsen

-------------------

Inför häradsrätten förvistes även hudarna av ovan förmälte björnar, varav 2 ne varit fullvuxna och 2 ne ungar varefter

resolverades

att bevis häröver skulle utur dombok meddelas: på det sökanden måtte ärendet vid nästinfallande Härads Ting med Ovikens Tingslag anmäla till utbekommande av i lag medgivna skottpenningar.

 

 

Tillbaka till första sidan