Hallens Häradsrätt den 17 februari 1807.

 

                                       Skottpengar varg

 

Dragon Pehr Nordin, Skräddaren Olof Johansson i Hof och Bonden Magnus Olsson i Hov hava dagarna näst före jul nedtaget en varg på sjön mellan Verkön och Norderön, och till verdermäle därav i undertecknads närvaro avtagit öronen varmed de tänka vända sig till Lofl. Härads Rätten för att erhålla skottpengar av saköresmedlen.

Trappnäs Tingsställe den 16 februari 1807

Mårten Pehrsson i Åhlsta

Olof Olofsson i Tivarsgården

----

 Häradsrätten resolverar:    Jämlikt 23 Kap. 6 § Byggdelagen äga sökanden att emot uppvisande av detta Rättens protokollsutdrag och avlämnat kvitto erhålla Två Rdr riks Mynt med trettiotvå Sk i skottpengar för den varg de utom skallgång dödat vilka medel av Häradets lott i sakören kommer att åtgärdas.


Tillbaka till första sidan