Jaktarrende.

Undertecknade upplåta härmed all jakt och djurfångst på hela Norderön på Herr Apotekaren Hjalmar Wikander i Östersund under tio (10) års tid emot en överenskommen köpesumma Ettusen (1000) Kronor vilken skall betalas på så sätt, 100 kronor nu genast och sedan 100 kronor före den första augusti i förskott årligen betalas till kommunalordföranden i Norderön.

Arrendet som redan nu i detta år tager sin början upphör 1908 den 1e Oktober. Arrendatorn åligger att icke nedtrampa växande gröda och om så sker till fulla värdet gottgöra ägaren för den skada han lidit. Arrendatorn åligger även att gottgöra ägare till fullt värde för så vitt arrendatorns hundar skadar jordägares får. Jordägare förbinder sig att varken själva eller tillåta andra att å Norderön utöva någon jakt eller djurfångst. Jordägare förbinder sig även att icke låta lösa hundar springa omkring som kunna skada jakten under Maj-Juni och Juli månader utan hålla sina hundar bundna och i övrigt söka skydda och gagna jaktvården. Jordägare tillåter arrendator att under vintern kasta bort snö från rågland för att lämna föda och skydd åt rapphönsen. För ömsesidig säkerhet tillåta jordägare att utan vidare hörande söka och erhålla inteckning och vartill lämnas nödiga åtkomsthandlingar, dock skall arrendator själv bekosta inteckningen. Jordägare förbehåller sig rätt att i sax eller sporrjärn taga räv.

                                    Norderön den 27 Februari 1899.

 

(Kontraktet undertecknades av Apotekare Wikanders företrädare Kronojägare Lars Nilsson i Westanede samt 15 fastighetsägare och 2 torpare i byarna VestanedeTivarsgården, Böle,  ÅlstaTrustaHofÖnsta, Backen och Gällsta på Norderön.

 

Företrädarna för Gällsta by godkände kontraktet med villkor att all jakt å Sön- och helgdagar förbjöds och att ingen inteckning beviljas. Dessa undantag gällde endast bönderna i Gällsta.)

 

Tillbaka till första sidan