Gåvor till Welje bönehus.

A. Personer som ej tillhöra församlingen.

Olof Olofsson Wälje            12 timmer, 4 plank,13 spiror
Olof Gerd Dito                     6 timmer,  2 bänkbockar
Jonas Andersson Välje         6 timmer 2 sittbänkbockar, 2 dagsverke
Carl Nilsson dito                  6 timmerträd, 2 sittbänkbockar, 2 dagsverken 2 plank
Erik Jonsson Välje               1 häst och karadagsverke
Mårten Olofsson dito           12 timmer, 2 bräder dagsverke
E. Pettersson Myckelåsen    2 timmer, 16 bräder, 1 dagsverke, 2 plank.
H.  Nordvall dito                  12 timmer, bräder.
Anders Larsson dito             12 timmer, brädfer, 2 dagsverke.
Johan Åström dito                2 timmer, bräder, 1 dagsverke
Jon Hamrin dito                    2 timmer, bräder, 1 dagsverke
P. Andersson Myckelåsen    Bräder,  1 dagsverke, 1 tunna potatis
Jon Göransson Svedje          Skurit glas till alla fönster.
Hemming Olsson Gärdsta     1 tunna ärter
Från Getåsen och Böle,        5 kronor genom Anders Persson
Från Marby kyrka en kollekt 6 kronor 65 öre.
Nils Nilsson Gärdsta            1 tunna korn
Jonas Fält i Välje                  3 plank
Ivar Olofsson Myckelåsen    1 dagsverke
Brita Mårtensson Myckelåsen 10 kronor.
Per Olof Kjelsson Myckelåsen 3 dagar, häst 2 dagar
Jonas Persson Välje 2 timmer, 1 bräde
Lisa Jonasdotter o. Olof Olofsson Bröllop 4 kronor.

 

Tillbaka