Stadgar Väljes tioöresförening

Stadgar "Sanningens vänner"

Margareta Halléns berättelse

Ivar Ekerbys historik 1963

Ur protokollsboken

Gåvobrevet

Gåvor till kapellbygget

Renovering 1958

 

I mitten av 1800-talet kom en stark frireligiös rörelse i Jämtland. Från Dalarna kom på 1850-talet flera familjer och bosatte sig i Kläppe och bildade där 1857 en baptistförsamling.

Några i Välje anslöt sig till denna församling men efter en del oenighet så lämnade de 1862 församlingen i Kläppe och bildade Välje baptistförsamling med 21 medlemmar. Medlemsantalet växte och med tiden kom tanken att bygga en egen gudstjänstlokal . 1884 började bygget av det som skulle bli Välje kapell.

Här är några dokument som berättar om denna församling och om kapellbygget.

 

Tillbaka