Östersunds Posten 8/7 1952

 

  Visit i Myckelåsen.

På sätt och vis är det inte så underligt om de goda inbyggarna i den "obefintliga" byn Myckelåsen just nu går omkring och är litet förbaskade. Inte så mycket för den obefintliga vägskylten ner vid allmänna landsvägen som för att en bättre väg genom bygden tycks vara stört omöjligt att få.

Nere vid avtagsvägen angiver skylten blott "Välje 5", vilket innebär att det är fem km dit vägen slutar, men däremot sägs inget om att vägen även delvis leder till den del av Myckelåsen som är lycklig nog att beröras av den i förhållande till andra vägar i vårt län ganska bra underhållna vägstumpen.

Nog tycker man att dom åtminstone kunde kosta på en skylt vid avtagsvägen, så att inte folk står frågande var egentligen Myckelåsen ligger, tycker f. lantbrukare N.O.Nordman där han sitter och gör i ordning metspöet för fisketuren. Nu händer det alltför ofta att folk åker t.ex. ända fram till Gärdsta innan man kommer underfund om den saken, eller från andra hållet till Månsåsen. Men det må väl ändå vara med den saken, bara vi kunde få vår länge diskuterade vägfråga löst. Inte för att vi vill vara några bråkstakar, men man läser så ofta att den eller den bygden fått utfartsväg och här gäller det ju ändå bara en byväg med allmänt underhåll genom byn. Det vore också till stor välsignelse för mjölktransporterna, speciellt vintertid då vi kunde räkna med att få den ordentligt plogad, i stället för att som nu behöva pulsa fram genom snödrivorna med mjölkkrukor m.m. och brodern Johannes är inte sen att instämma.

Annars kan man inte precis anklaga de lugna myckelåsenborna för att vara alltför stridbara av sig. Ty bröderna/odalbönderna Nordman har sannerligen inte alla gånger fått ha så stora anspråk på vägar och kommunikationer där de bott och verkat bl.a. på sin tid i den då väglösa byn Häxåsen. Måtte deras väntan på vägslingan genom Myckelåsen inte bli alltför lång. Där finns nämligen en hel del gedigna bondgårdar som skulle vara betjänta av en sådan tingens ordning, inte minst i dessa motorismens tider.

Eko

Tillbaka