Östersunds Posten hösten 1953.

 

De båda byarna Myckelåsen-Välje i Marby socken ligga på en höjd söder om en stor myr. Dessa byar har av befolkningen i kyrkbygden i socknen fått benämningen ”Sö om flon”. Byarna har dock ej den avskildhet och ödslighet som denna benämning i viss mån antyder, utan de ha sedan länge vägförbindelse med allmänna landsvägen Mattmar-Svenstavik, dit det är 5 km. Daglig förbindelse upprätthålles med yttervärlden av den s.k. Iffelnäsbussen och SJ-bussen på sträckan Mattmar-Svenstavik gör en tur varje dag med post upp till de två byarna. Mjölkbilen till Ovikens mejeri anländer varje morgon och avhämtar böndernas mjölkkrukor för vidare transport till mejeriet. I Myckelåsen finnes även telefonväxel med 26 abonnenter.

Bygden är en genuin jordbruksbygd och man frapperas av den stora utsträckning, som de båda byarna Myckelåsen och Välje har. Där finnas många stora, välbyggda gårdar. Ett par bönder i Myckelåsen odlar för närvarande upp avsevärda områden jord, ej mindre än 7 hektar. Traktorföreningens i Hallen röjningstraktor har haft ett styvt arbete med nämnda odlingar, som snart ligga färdiga och kan tagas i bruk för sitt ändamål.

Sedan affären i Myckelåsen övertagits av Eriksson och Bratt i Gärdsta har den renoverats och blivit försedd med kyldisk och allt vad till en modern butik hörer.

Flera krya och hårdföra åldringar äro bosatta i de båda byarna. Som ett bevis på detta påstående kan nämnas, att vid hemvärnets ”generalmönstring” i våras fullgjordes konditionsprovet av 73-årige Kavallin på tiden 1.30 och av 71-årige Nordman på 1,20 båda från Myckelåsen. Befolkningen i de båda byarna ät duktig och framåtsträvande och arbetar målmedvetet på sin hembygds utveckling och framåtskridande.

G.

Tillbaka