"Den gamla kyrkan i Marby lär vara från 1300-talet. Den har ända sin min barndom avnvänts som ett slags hembygdsmuseum. Det berättades för mig när jag var barn att den kyrkan just hade blivit färdig det året då digerdöden härjade i Sverige. I Marby socken hade alla dött utom tre människor. Det var två ogifta kvinnor och en ogift man. De hette Guro i Gruvan, Grebba i Gremsved och Skallbölesgubben. Dessa tre bodde i var sin by, och de hade samlat ägodelar efter alla döda i socknen och således blivit mycket rika. På julmorgonen 1350 kom de ridande till kyrkan, och deras hästar hade silverskor och silver och guld på betsel och sele. De var de enda på julottan. Sagan berättar att de smidde ett lås till kyrkporten. Det fanns bara en port till kyrkan."

Före detta lärarinnan Asta Nordgren berättar. Hallen och Marby 1963.

Tillbaka