Sune Nordman

Min tjänstgöring inom FV har i stort sett omfattat den period som F15 existerat: tjänstgöring påbörjade på F 8 Barkarby som volontär Fplmek 1944.11.01 . Under mitt första år på F 8 fick jag i uppdrag att utkvittera CFV:s flygutrustning och var beredd att vid kallelse från konstnär Sparre ställa upp som ersättare för CFV framför en J 9 på 4:e komp. hangarplatta.

Konstnären utförde skisser och foton vid 4 olika tillfällen ca 1 tim/gång under en 2-månadersperid. Tavlan färdigställdes sedan i Konstnärens atalje med CFV. Ersättningen skulle ske i någon form som visade sig bestå av ett foto med tack för god hjälp.

Här nedan några data från mitt yrkesliv.

Överförd till F 15

Utnämnd till furir

Utnämnd till flygtekniker

Begärde avsked från F 15

Återanställd F 15

Utnämnd till flygplansmästare

Utnämnd till 1. mtl mästare

1 Flygverkmästare k/kn

Pension som kapten

---------------

BIAFRA Röda korset

TANZANIA SIDA

VIETNAM SIDA

ZAMBIA SIDA

TANZANIA

-----------------

Fackliga uppdrag

Ordf. underbefälsföreningen

Ordf. underbefälsföreningen

Ordf. kompofföreningen

Ordf. F 15 skytteförening

Ordf.TCO-kommitté kommunblock 57 Hälsingland

..................

Uppdrag flygstaben

Inventeringar
1985-11-011 - 1986-02-01

SÄVE, Angered, inv. F 15
1987-05-01 - 1995-01

 

 

1946-10-01

1947-10-01

1949-11-01

1953-09-15

1959-05-15

1963-07-01

1964-07-01

1977

1985-10-01

--------------

1968-12-01 - 1969-04-01

1972-02-021975-06-30

1978-11-01 1979-10-31

1981-10-01 1983-10-01

1986-03-01 1987-03-01

-----------------

 

1951-1953

1959-1962

1964-1972

 

1968-1972

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka