Publicerad i Svensk Flyghistorisk Tidskrift 5/2009

Tavlan med tidigare flygvapenchefen Bengt G Nordenskiöld är målad av den kände konstnären Louis Sparre som levde 1863-1964. Han hade sin sista separatutställning vid 99 års ålder! Tavlan hänger nu i Flygvapnets traditionsrum på Kavallerimässen

 

Den som stod modell för Nordenskiöld-tavlan var inte han själv, utan volontären Sune Nordman. Denne blev sedermera tekniker på F 15 men verkade också med Sven Lampell i internationella Röda Korset under konflikten mellanNigeria och Biafra, deltog i ett bevattningsprojekt i Tanzania samt tjänsgjorde för SIDA i Bai Bang-projektet m m.

Historien bakom ett porträtt

Lennart Berns

I flygvapnets traditionsrum på Kavalleri mässen i Stockholm, tillika Överbefälhavarens representations- mäss, hänger en magnifik tavla föreställande generalen Bengt G Nordenskiöld som var flygvapnets chef 1942 – 1954. Tavlan är målad av en av den tidens största porträttmålare, Louis Sparre.

På tavlan syns Bengt G Nordenskiöld stående framför sin J 9 på Barkarby sommaren 1945. Runt flygplanet syns några tekniker som gör det klart för start. Nordenskiöld var i högsta grad en flygande chef. Han gjorde ofta inspektionsresor till förbanden, ibland utan förvarning. J 9 var hans favoritflygplan. Han skulle sedermera flyga in sig på både 28 Vampire och J 29 Tunnan. Han var Chef för Flygvapnet mellan åren 1942 och 1954, en rekordlång tid för en vapengrenschef.

I handen håller Nordenskiöld en flygkarta över mellersta Sverige. Under flygoverallen bär han sin uniform m/30, vilket var brukligt på den tiden eftersom overallen inte räknades som uniform i folkrättslig betydelse. Vapenrocken skrynklades naturligtvis genom denna användning, något som omsider ledde till att den midjelånga flygjackan m/48 infördes. På huvudet bär han en flygarhuva av läder. Flygplansglasögonen är försedda med brun celluloid för att skydda mot solen. Detta var långt före hjälmarnas tid.

Men tavlan återger inte hela sanningen! Nordenskiöld var en strängt upptagen man, djupt engagerad i Flygvapnets uppbyggnad. Han hade inte tid att stå modell för konstnären Louis Sparre.

 

Därför söktes en person på flottiljen, med ungefär samma kroppsmått och kroppskonstitution som Nordenskiöld, att vara ”stand in” för denne. Valet föll på den 20-årige volontären Sune Nordman som i juli 1945 tillfälligt ”befordrades” till general och fick spela rollen som flygplanschef inför Sparres staffli, eller snarare dennes kamera eftersom huvuddelen av det konstnärliga arbetet ägde rum i Sparres ateljé. Som tack för hjälpen fick Nordman ett brev från Sparre där han tackar för gott samarbete.

Tavlan blev klar 1946 då den överlämnades till Flygvapnet. Den hängde under många år i flygvapenchefens tjänsterum i ämbetsbyggnaden Tre Vapen på Gärdet i Stockholm. Vid Flygstabens flytt till nya lokaler på Lidingövägen följde tavlan med. Där fick den plats invid hisstorget på det översta planet i byggnaden där CFV och Flygstaben lokaliserats, populärt kallat för ”flygplanet”. När myndigheten Flygvapnet upphörde 1983 och Flygstaben integrerades i det försvarsgrensgemensamma Högkvarteret, skedde en stor omflyttning av lokaler och folk. Det övre planet var inte längre ”flygplanet”. Det bestämdes därför efter en tid att Nordenskiöld-tavlan skulle flyttas till det sedan någon tid tillbaka etablerade Flygvapnets traditionsrum i Kavallerimässen. Där hänger den nu, tillsammans med den monumentalmålning som tidigare hängde i F 11 officersmäss. Delar av möblemanget kommer från F 6 officersmäss. I traditionsrummet, som används för mindre sammankomster kan man fortfarande förnimma något av atmosfären från Flygvapnets gamla officersmässar.

Tillbaka