Marby gamla kyrka

1758 Märita Sjulsdotter
1764 Helje Jonsson
1783 Johan J. Söderberg
1789 Ingeborg Thomasdotter
1797 Jon Johansson
1806 Lisbeth Mickelsdotter
1814 Karin Grelsdotter
1947 Magnus Lindholm
2007 Nils Nordman
2007 Verner Jutman
2007 Nils Lundgren.