Älghuden.

Kommer att tänka på en kamrat som lämnat oss för länge sedan men som jag ännu saknar. Han anförtrodde mig att han en höstdag trots att det inte var lovlig tid hade skjutit en älg. På aftonen kom det i hans hem in en bärplockare som hette Fjällstrand med en full kont lingon och hans mor bjöd honom på kaffe varför han blev kvar ett bra tag. När han skulle gå sa han plötsligt ”får je köp ta de hua.” Varför Pelle plötsligt blev oerhört ovetande om vad han pratade om. Men sedan Fjällstrand berättat för honom exakt var huden låg och att han plockat lingon medan älgen flåddes måste han erkänna och när Fjellstrand gick lade han 40 kronor på bordet och sa ”du vet ju vårst je bor, leverer hua, hej då”.

Min kamrat var Pelle Hemmingsson i Häxåsen som jag uppriktigt sörjde när han alldeles för tidigt lämnande oss.

 

Tillbaka