Bastun

När jag var en liten snorvalp följde jag far och var i vägen när han monterade ner bastun som stod på en liten skogsbacke längst ner på vårt hemman och flyttade den dit där den står ännu i dag som bostad åt en gammal hyvelbänk och en borrmaskin. Jag glömmer faktiskt aldrig hur svarta väggarna var invändigt när far monterade upp den lilla stugan.

Det måtte ha varit bra smått om bostäder i Myckelåsen på den tiden, trots allt sot bodde Erik Jönsson och hans hustru Lovisa där medan Olle på färgeriet byggde deras stuga på den mark som han köpt av min morbror Kristian, som i sin tur köpt av Erik Norberg vid sin ankomst från Amerika. Där föddes deras son Ecke.

Och inte nog med det, sedan flyttade Magnus Lindholm med sina två barn Manne och Mia in och där föddes deras son Gunnar, men då hade man i alla fall byggt en sorts förstukvist av nysågade bräder. Där bodde dom tills dom fick köpa Trusta av Hemming Nilsson i Gärdsta. Men sen flyttade Lindholms till en fäbodstuga som fanns i Trusta. Sen plockades den s.k. farstukvisten ner, som Lindholms säkerligen hade stor nytta av, dom kunde i alla fall hänga från sig lite kläder samt förvara en del grejor där. Tänka sig att bo i ett litet rum utan övriga utrymmen, dom hade ju i alla fall blivit fem personer medan dom bott där. Visst liknar det sagor men tyvärr är det sant.

Tillbaka