En sida där jag lägger in litet diverse

Kurt Nordman


När jag gick ut i värden
Om yrkesval