Den avskedade soldaten

När knekten av ålder eller hälsoskäl blev avskedad började ofta en svår tid. Om han tjänat länge eller i tjänsten fått någon menlig skada kunde han får en blygsam pension. För den jämtländske soldaten som ofta var dagsverkstorpare var det en stor trygghet att ha årslönen och de två tunnor korn i fast mått som gavs i hemkall eller i stället för soldattorp. Två tunnor korn gav i genomsnitt över året 9 deciliter korn varje dag. De åkerlappar som odlades upp på dagsverkstorpen var små och gav betydligt sämre avkastning än böndernas åkrar.

De soldat som blev kasserad för sin bräcklighets skull och miste sina löneförmåner stod inför sitt livs stora utmaning, att sjuk och sliten klara av att sörja för sin familj. En av dessa dragoner var Johan Johansson Söderberg.

1743, vid 22 års ålder, tog Johan Johansson värvning för Livkompaniet på rote 24 Fanbyn, Sunne socken och antog soldatnamnet Söderberg. 1755 blev han och hustrun Karin Grelsdotter torpare på Brattåkergodset i Myckelåsen, villkoren var goda, endast fyra dagsverken per år krävdes, men de skulle vakta Trappnäs och Trusta tillhöriga marker så att ingen åverkan gjordes av Myckelåsboernes kreatur.

På 1760-talet började bekymren, Karin blev så svårt plågad av en svår moderspassion (depression) att hon inte kunde urföra något arbete och blev 1763 befriad från kronoutskylder. 1765 är hon fortfarande så sjuk att hon inte kan förtjäna födan och Johan är också svag. Vid generalmönstringen 1766 blir han så för sjuklighets skull avskedad och familjen blir totalt utfattig och måste tigga födan.

Bonden Pär Olofsson är tiondeprovare vid denna tid, när han hösten 1770 går upp till Brattåkern för att räkna skörden och provtröska finns där 16 skylar som totalt ger 42 liter korn, 4 liter går bort i tionde. Johan Söderberg hade skattat för 36 liter korn i utsäde och det är ett år kvar till nästa skörd. Men nästa år blir inte bättre, totalskörden är då 39 liter korn. De har fyra små barn i stugan och en äldre son, Jon, femton år fyllda. Johan Söderberg bjuder ut sonen till arbete, ingen vill ta honom ens för födan, än mindre för kronoutskyldernas betalande. Men i ladugården finns en ko, två getter och två får, det blir deras räddning, familjen går inte under.

När Johan Söderberg dör 1783 visar bouppteckningen en familj som har det fattigt men som det ändå har gått bra för, behållningen i boet är 130 Riksdaler Riksmynt, man är väl försedd med verktyg och husgeråd, det senare nästan allt i trä, det finns bara en gryta och en stekpanna i järn, den bössa Johan lämnar efter sig kom till användning 1774 när han tillsammans med Anders Johansson och Johan Heljesson sköt en björn och de delade skottpengarna. En ko, två får, fyra getter och två killingar går ute i hagen, en tid har de till och med haft en häst. Sju barn hade de fått, fyra överlever sin far, är vuxna och kan försörja sig själva.

Tillbaka