Myckelåsens rote. 

 

Myckelåsens rote n:o 80 Kapten Liljeqrants Kompani N:o 5.

Tomas Persson Björkman         1682- 1695                        Antagen 1682.

Per Ryss 1697 - 1706

Myckelåsens rote n:o 79 Hallens Kompani.

Pähr Olofsson Åkerman                  1711 – 1716             Besiktigad för bräcklighet den 17 feb. 1716.

Pehr Olofsson Söderström              1717 – 1719            Född 1669. Antagen 25 mars 1717. Död på fjället 1719.

Enar Mårtensson                             1720 –1722             Född 1669.

Helje Johansson Söderberg            1722 - 1733           Född 1703-06-04. Antagen 1 april 1722. Avsked 11/4 1733.'

Pähr Olofsson Söderberg                1733 – 1745            Född 1713. Antagen 11 april 1733

Anders Larsson Söderberg             1745 – 1770            Född 1717-12-02. Antagen 22 jan 1745. Avsked 1770 för ålder och bräcklighet.

Johan Rosendahl                              1770 – 1773            Född 1752-07-08. Antagen 1770. Till rote 99 år1773

Vakant                                            1773 – 1780.

Olof Tunström                                1780 - 1808           Född 1758. Antagen 1780, Avsked 26/11 1808.

Vakant                                            1808 – 1812

Anders Fält                                     1812 – 1831             Född 1782. Antagen 1799 rote 73, transport 28 mars 1812 till rote 79. Roten vakant juli 1831.

Jämtlands regemente omorganiseras 1852 till fyra kompanier.

Livkompaniet

Hammerdals kompani

Revsunds kompani

Bergs kompani

Myckelåsens rote 29 Livkompaniet.

Nils Wallin                                      1843-  1857            Född 1825-11-15. Antagen 18 mars 1843. Avsked 17 januari 1857.

Sven Wallin                                     1857 – 1885            Född 1835-11-18. Antagen den 14 jan. 1858.

Tillbaka