Myckelåsen

Soldaterna

En by i Jämtland
Startsida
Arkiv
Myckelåsbor
Gårdar och torp
Soldaterna
Utvandrarna
Statistik
Bilder
Bua
E-post
Länkar

 

Det ständiga knektehållet

Redan 1646, året efter att den svenska tiden började, accepterade allmogen i Jämtland att hålla knektar för den svenska armen.

 


Alla dessa soldater

I det gamla bondesamhället var karriärvägarna få. Det var jorden man skulle leva av. Blev man inte bonde fick man bli torpare eller i värsta fall tjänstefolk. Men för männen fanns det en möjlighet till, man kunde ta värvning. En soldattjänst kombinerad med ett torp kunde ge en bra bärgning.

Här är en lista på soldater som någon gång bott i Myckelåsen eller brukat mark där. Några har varit bönder, många har varit torpare, en del har varit tjänstefolk eller inhyses.


 

Den avskedade soldaten

När soldaten av ålder eller hälsoskäl blev avskedad började ofta en svår tid. Om han tjänat länge eller i tjänsten fått någon menlig skada kunde han få en blygsam pension. En av dessa dragoner var Johan Johansson Söderberg, torpare på Brattåkern.

 

 

 

Myckelåsens rote

Förteckning över de soldater som tjänade för Myckelåsens rote 1682 till 1885.


Soldatkontrakt

1831 Erik Kraft
1841 Nils Kjellman
1852 Nils Wallin
1869 Pehr Ward

© 2009 Kurt Nordman
E-post: knmykil@gmail.com
http://mykil.org/
UpUppdatering 2007-01-07