Rote 105 Åbbåsen Ovikens Kompani Erik S. Kraft.

 

                                                    Contrakt.

 

Emellan Rotehållarna vid No 105 å ena samt Rekryten Erik Svensson å den andra sidan som giver sig till fältjägare för samma nummer under 2:dra Majorens Kompani emot följande årliga löneförmåner, neml.

1 o     I årlig städsel erlägges av Roten Fyra riksdaler banco.

2 o    Likaledes i årlig lön, servisen inberäknad, erlägges vid avlönings Möte av Roten Fyra riksdaler banco. Dessutom vart år Tre och en halft alnar tovadt vadmal av vanlig bredd, en hams lärftskjorta, ett par lagom långa och väl stickade yllestrumpor samt ett par läderskor med goda bottnar.

3 o    Istället för Jägare Torp erhålles för året i Nyårstiden Två Tunnor rent och svarsgott korn av hemmanets gröda samt i fast mått.

Detta kontrakt gäller i Fem år från datum. Roten ansvarar för Brevlappsmedlens betalande.

Slutadt i Åbbåsen den 3dje Maj 1831

                                                  Paul Larsson

                                                  Lars Persson    Rotehållare Åbbåsen 

                                                   Erik Svensson   Rekryt

 

 

 

Tillbaka