Rote 29  Myckelåsen  Livkompaniet      Nils Wallin

 

Emellan undertecknade Rotehållare för no 29 vid Lif Kompaniet och Fältjägaren av samma Kompani no 115 N. Wallin är följande kontrakt upprättat näml.

I årlig städsel, servis och lön erhåller Jägaren i ett för allt Två tunnor korn i fast mått, väl rensat och så gott, som det efter årsväxtens beskaffenhet på Rotehemmanet finns att tillgå samt i Contant Tretton / 13 / riksdaler banco.

Med detta Contrakt förklarar vi oss å ömse sidor nöjde, som erkänns av Myckelåsen den 2 januari 1852.

Per  Hansson                                   

Hans Svensson

Rotehållare

                                       NilsWallin Jägare.                                             

 

Tillbaka