Rote 30 Välje  Livkompaniet  Pehr Ward.

 

Emellan undertecknade Rotehållare för N o 30 vid Lif Kompaniet och arbetare Pehr Heljesson i Marby är följande Contrakt upprättat näml.

I årlig städsel, servise och lön erhåller Jegaren i ett för allt Två tunnor korn i fast mått, väl rensat och så gott som det efter årsväxtens beskaffenhet på Rote-hemmanet finns att tillgå och i Contant trettio ( 30 ) Riksdaler Riksmynt även erhåller Jegaren husrum på Roten under de tider han själv vill begagna det.

Kornlönen skall betalas vid Nyår och pengarna vid avlöningsmöte i Trappnäs.

Med förestående Contrakt förklara vi oss å ömse sidor nöjde som erkännes av Wälje den 27 December 1869.

                 Pehr Heljesson    Emerantia Larsdotter  Olof Göransson

                  Stamrotehållare

                           Erik Pettersson i Mökelåsen

                           Jon Göransson i Svedje

                           Olof Carlsson i Svedje

                           Anders Östlund i Svedje     Hjelprotehållare 

   

Tillbaka